excuses aan de voorstanders van de nationale schoolontbijtweek

Ik ben niet tegen het ontbijt
maar slechts tegen het feit
dat kinderen niet mogen vergeten
thuis vooral niet alvast ontbijt te eten