The Georgia Guidestones - Deel 2 (slot)

Reacties · 54 Bekeken

Wat is de echte betekenis van de Amerikaanse Stonehenge, en waarom is de geheime boodschap belangrijk?

VOORBEREIDING OP DE BOODSCHAP VAN DE  GEORGIA GUIDESTONES

De boodschap van de Amerikaanse Stonehenge was ook een voorbode van de huidige drang naar duurzame ontwikkeling. Elke keer dat je de uitdrukking 'Duurzame Ontwikkeling' hoort, moet je die term door 'socialisme' vervangen om te kunnen begrijpen wat bedoeld is. In het internationale document Earth Charter vind je de nadruk op dezelfde basiskwesties: controle op reproductie, wereldbestuur, het belang van natuur en milieu, en een nieuwe spiritualiteit. De overeenkomst tussen de ideeën die in de Georgia Guidestones zijn gegraveerd en de ideeën die in het Earth Charter zijn onderschreven, weerspiegelt de gemeenschappelijke oorsprong van beide.

Yoko Ono de weduwe van John Lennon, werd onlangs geciteerd als verwijzend naar de Amerikaanse Stonehenge en zei:

"Ik wil dat mensen dit weten over de stenen ... We zijn op weg naar een wereld waar we onszelf zouden kunnen uitroeien en misschien zal de wereld niet meer bestaan ... het is een mooie tijd om onszelf opnieuw te bevestigen, wetende dat alle mooie dingen in dit land en de Georgia Stones dat symboliseren. "

Wat is de echte betekenis van de Amerikaanse Stonehenge, en waarom is de geheime boodschap belangrijk? Omdat het het feit bevestigt dat er een geheime groep opzettelijk op was om...

(1) De bevolking van de wereld drastisch verminderen.

 (2) Bevordering van milieubewustzijn te promoten.

 (3) De oprichting van een wereldregering te verwezenlijken.

(4) Een nieuwe spiritualiteit bevorderen.

Zeker de groep die de Georgia Guidestones heeft opgericht, is een van de vele vergelijkbare groepen die samenwerken aan een nieuwe wereldorde, een nieuw economisch wereldsysteem en een nieuwe wereldspiritualiteit. Achter die groepen zitten echter duistere spirituele krachten. Zonder de aard van die duistere krachten te begrijpen, is het onmogelijk om de ontvouwing van wereldgebeurtenissen te begrijpen.

The Age of Reason is een boek geschreven door Thomas Paine. Het was de bedoeling om de joods-christelijke overtuigingen te vernietigen waarop onze huidige maatschappij was gebaseerd.

Het gat dat je in de steen ziet, werd in de middelste steen geboord, zodat de Poolster er op elk moment doorheen kon worden gevisualiseerd. Dit was een van de vele eisen die door RC Christian voor het bouwen van de Amerikaanse Stonehenge werden gesteld en weerspiegelt zijn obsessie met de uitlijning van de sterren, de zon en de maan. Occultisten aanbidden vaak de uitlijning en beweging van hemellichamen als onderdeel van hun religieuze ceremonies.

De boodschap   op de stenen heeft zeer veel overeenkomsten met Agenda 21, waar wordt gestreefd naar een slaafs volk, een wereldregering, een wereldbank, een wereldleger en wereldreligie, de macht zou dan liggen bij een duistere macht, de zich vreemd genoeg de illuminatie noemt en die al jaren aan de touwtjes trekken op het wereldtoneel. Dat is voor hen echter niet genoeg, zij willen de totale controle over de wereld en de mensheid.

Belangrijk is om deze zaken te herkennen en onderkennen en niet als een schaap achter de menigte aan te lopen die wordt misleid door de mainstream media. Blijf wakker en volg je geweten en hou je relatie met  je Schepper zuiver.

 

Reacties
Marc 2 maanden geleden

Mooi stuk! Complimenten, heb het boek hier digitaal liggen, zeer interessant!

 
 
Marc 2 maanden geleden

Mooi stuk! Complimenten, heb het boek hier digitaal liggen, zeer interessant!