Wetenswaardigheden over je gezondheid en voeding die je leven kunnen rekken of redden - deel 7

Reacties · 27 Bekeken

Het grootste wonder van de Schepping 1 - Photo by Natasha Connell

Het menselijk brein is zonder twijfel het meest complexe systeem in het hele ons bekende universum.  Maar al te vaak wordt het vergeleken met een computer, maar in werkelijkheid lijkt het menselijk brein slechts vaag op een computer, zoals bij enkele van de meer basale reflexactiviteiten en eenvoudige logische functies.  

In feite is het brein van een muis, wat betreft het vermogen om gegevens te analyseren,  geavanceerder dan de beste hightech computer die bekend staat als de        - veelgeprezen -  Cray supercomputer. Dit komt omdat zelfs kleine hersenen het vermogen hebben om hun circuits en verbindingen bijna op aanvraag te veranderen en voortdurend kunnen aanpassen en wijzigen door externe en interne omstandigheden.  Bovendien hebben ze de mogelijkheid om de hersencellen (neuronen) nauwkeurig te besturen door gebruik te maken van een breed scala aan neuronhormonen, neurotransmitters en andere informatiemoleculen. In tegenstelling tot een computer hebben de hersenen overlappende circuits die op aanvraag kunnen worden ingeschakeld, en die de functie van beschadigde circuits dan overnemen. Dit is waarom bij sommige kinderen waarbij letterlijk de helft van hun hersenen (cerebrum) is verwijderd, het brein nog steeds bijna normaal functioneert.

De meesten van ons die computers gebruiken, weten dat als je een kleine fout maakt bij het typen van een URL of een bestandsnaam, niets werkt. De computer stelt hoge eisen aan adressen en procedurele operaties. De hersenen daarentegen hebben vaak alleen rudimentaire informatie nodig, slechts een hint van wat nodig is, om de benodigde informatie aan het bewustzijn door te geven.

Reacties